27 Mayıs 2017 Cumartesi

Yurt Dışı Patent İşlemleri

Türkiye'de alınan bir Patent veya Faydalı Model Belgesi ile sağlanan koruma, sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerli olduğundan, söz konusu buluşun diğer ülkelerde de korunması istenirse koruma düşünülen ülkelerde ayrıca başvuru yapılması gerekmektedir. Makro Patent yurt dışında uzun yıllardır işbirliği içerisinde olduğu meslektaşları ile bu konularda koordineli olarak danışmanlık ve vekillik hizmetlerini sunmaktadır. 

Yurtdışında patent başvurusu yapılmasında kolaylık sağlayan, Türkiye'nin de üye olduğu, Uluslararası ve Bölgesel Antlaşma ve Sözleşmeler bulunmaktadır. Bu Sözleşmeler ve Antlaşmalar, başvuru işlem sürelerinin ve maliyetlerin azaltılmasını amaçlamaktadır. Sistemler aşağıda açıklanmaktadır.

  • Patent İşbirliği Antlaşması (PCT)
  • Avrupa Patenti Sözleşmesi (EP)
  • Avrasya Patenti Başvurusu ve Avrasya Patenti
  • Afrika Bölgesi Fikri Haklar Organizasyonu (ARIPO)

Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren Türkiye'nin de üye olduğu yaklaşık 137 üyesi olan Patent İşbirliği Antlaşması'na (PCT) göre, Türkiye Patent Enstitüsü nezdinde yapılmış bir patent başvurusunu, 12 ay içerisinde yine aynı enstitü vasıtasıyla PCTye üye olan ülkelerde tescil işlemi yapılabilmektedir. Ayrıca buluş sahipleri, patent başvurularını Türkiye’de yapmayıp da başka ülkelerden istediklerinde yapma hakkına sahiptirler.

Makro Patent, PCT başvurularını hazırlamak ve tescil işlemlerini takip etmekte sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyim ile müşterilerine en iyi hizmeti vermektedir.

Başvurunun bu şekilde yapılması ile hem işlemlerin sürecinin kısaltılması hem de başvuru sahibinin resmi ücretten yapılan indirimden yararlanması sağlanmaktadır.

Avrupa Patenti Sözleşmesi (EPC) Türkiye, Avrupa patentlerinin verilmesi ile ilgili Avrupa Patenti Sözleşmesine 01/11/2000 tarihinde katılmıştır. Sözleşme tek bir başvuru ile Avrupa Patenti Sözleşmesine üye tüm ülkeler için patent alınmasını sağlamaktadır. Makro Patent EP başvurularını doğrudan European Patent Office (EPO) nezdinde on-line olarak yapmaktadır. Avrupa Patent Sözleşmesi buluşların korunması konusunda Avrupa devletleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ve bu amaçla tek ve yeknesak bir patent verilmesi sisteminin kurulmasını amaçlamıştır. Avrupa Patenti Sözleşmesi, başvuru, araştırma, inceleme ve belge verilmesi işlemlerini tek bir başvuru çatısı altında yapılmasını sağlamaktadır. Avrupa Patenti düzenlendikten sonra, istenilen üye ülkelerde ulusal patente dönüştürülebilmekte ve her ülkenin ulusal yasalarına göre korunmaktadır.

Avrasya Patenti Sözleşmesi Avrasya Patent Sözleşmesi, 12 Ağustos 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Büyük ölçüde Avrupa Patent Sistemine benzeyen Avrasya Patent Sistemine dokuz ülke üyedir: Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Türkmenistan’dır. Başvuru sahipleri doğrudan Avrasya Patent Ofisi'ne veya üye ülkelerin yerel ofislerine başvurabilmektedir. Avrasya Patenti için başvuru Rusça olarak yapılmakta, diğer dokümanlar Rusça tercümeleri verilmek sureti ile herhangi bir dilde sunulabilmektedir.

Afrika Bölgesel Fikri Haklar Örgütü (ARIPO) Afrika Bölgesel Fikri Haklar Örgütü, 16 üye devleti ile Avrupa ve Avrasya Patentlerine benzer bir yapı sergilemektedir. Üye ülkeler; Botsvana, Gambiya, Gana, Kenya, Lesoto, Malawi, Mozambik, Namibya, Sierra Leone, Somali, Sudan, Svaziland, Tanzanya, Uganda, Zambiya ve Zimbabve’dir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder