27 Mayıs 2017 Cumartesi

Patent Nasıl Alınır?

Öncelikle Patent Nedir? Patent, bir buluş sahibinin buluşunu sahiplenme ve kullanma hakkını ifade eder. Bu buluşun hak sahibi olduğunu gösteren ve ona patentini koruma hakkını sağlayan belgeye ise, patent tescil belgesi denir.

Bulu olarak nitelendirilen ve teknik bir çözüm sunan yada mevcut bir teknik sıkıntıya çare olan neredeyse her şey patent olarak değerlendirilip korunabilir. Patent tescil belgesi sahibi buluşu yapan kişi, buluşa ait bütün haklarınba sahip olur. Onun izni veya lisansı olmadan bakası tarafından üretilemez ve kullanılamaz.

Patent sahibinin hılafına olarak, onun bulu üzerindeki hakkına tecavüz edecek şekildeki kopyalama, kaçak yapma, ithal etme veya ihraç etme gibi tüm fiiler ilgili kanunlara göre cezalandırılır. Her ülke kendi kanunları çerçevesinde ve o ülkedeki yetkili patent ofisi nezdinde patent başvurularını değerlendirir. Alınan patent belgeleri ise sadece alındığı ülkelerde geçerlilik arz eder.

Patent Nasıl Alınır? Türkiye'de patent başvurusunun ilk aşaması, buluş sahibinin Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak patent tescilini talep etmesidir. Bu başvuruda başvuru dilekçesi ve patent başvuru proje dosyası (anlatımlar ve resimler) hazırlanarak kargo veya e-imza sahibi kişiler tarafından on-line olarak TPE yani Türk Patent Enstitüsüne iletilir.

Patent başvurusu dosyası anlatımları, tekniğin bilinen durumunu ve resimlere atıf yaparak buluu anlatan TARİFNAME, korunması istenen unsurları sıralayan İSTEMLER ve bir ÖZET sayfasından oluur. RESİMLER ise buluşu ifade eden teknik çizimlerdir. Fotoğraflar kabul edilmez ve çizimler karalama ve gölgelendirme içeremez. Teknik çizimler elle veya autocad benzeri programlar ile bilgisayar ortamında çizilebilir.

Şekli incelemeden geçen başvurular, İngilizce tercümesi ile ARATŞIRMA RAPORU hazırlanması için anlamalı patent enstitülerine(Avusturya, Rusya, Avrupa) gönderilir. Gelen rapor yayınlanır ve bulu sahibi incelemeli veya incelemesiz patent tercihi yapar. İncelemeli patent seçilmesi halinde asıl İNCELEME RAPORU için yine ilgili yabancı ülke patent enstitülerinden inceleme raporu talep edilir. Bu rapora göre patent verilir yada verilmez. Patent belgesi almaya hak kazanan bulu sahibi belge ücretini yatırarak PATENT TESCİL BELGESİNE sahip olur. Her yıl yıllık yenileme ücretlerini yatırması halinde 20 yıla kadar buluşunu koruma altına almış olur.

Tüm bu başvuru, raporlar ve yıllık ücretler için bulu sahibi  TÜBİTAK ve KOSGEB den patent desteği ve fikri sınai haklar desteği alabilir.

Detaylı bilgi için Türk Patent Enstitüsü resmi web sitesi ziyaret edilebilir. Farklı patent search web siteleri ile mevcut patentler taranabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder