27 Mayıs 2017 Cumartesi

Marka Tescili ve Markalaşma

Marka Nedir ?

Bir işletmenin mal veya hizmetlerini, bir başka işletmeninkinden ayırt etmeyi sağlayan kişi adları dahil, sözcükler, şekiller, harfler gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen her türlü işaret, ibare ve logolar marka olarak adlandırılır.

Marka ticari unvan olabileceği gibi, ürünlere basılan damgalar, alt hizmet veya ürün grupları için oluşturulmuş ifadeler veya  logolar olabilir. Çok yönlü hizmet veren ve çeşitli ürün üreten veya pazarlayan tacirler, ürünlerinde ve hizmetlerinde belirli bir kalite yakaladıklarında müşterilerinde bir tür marka bağlılığını oluşturmak isterler. Tüm alt ürünlerine ana markalarına benzer markalar kullanılarak seri markalar oluşturulur.

Gittikçe globalleşen ve rekabet koşulları ağırlaşan ticaret hayatında MARKALAŞMA üzerine en çok yatırım yapılan alanlardan biri olmuştur. Tanıtım, reklam ve müşteri memnuniyeti ile değer kazanan markalar artık birer ticari emtia kabul edilmektedir. Üzerine yapılan yatırımları ve geçmişten gelen kullanımla değer kazanmış markalarımızı koruma altına almak artık bir luzüm haline gelmiştir.

Ulusal tescil ile TESCİL EDİLMİŞ MARKA Türkiye’nin her yerinde tescil sahibinin haklarını kanunla korur. Kötü niyetli diğer kişilerin kullanımına karşı hukuki yaptırım uygulama hakkı doğurur.

Marka Çeşitleri;

— Ticaret Markaları — Hizmet Markaları — Ortak Markalar — Garanti Markaları

Ticaret Markaları: Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.

Hizmet Markaları: Hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kendilerini tanıtmak amacıyla kullandıkları isim ve/veya işaretlerdir.

Ortak Markalar: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılmak üzere, grubu oluşturan işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.

Garanti Markaları: Marka sahibinin veya marka sahibine bağlı olan bir işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılmak koşuluyla, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir.

Neden Markamı Tescil Ettirmeliyim?

Kural olarak, marka hakkı markanın fiilen kullanılması ile doğal olarak oluşur. Bu doğal koruma sisteminde, marka sahipliğine yönelik bir belge söz konusu değildir. Tescilsiz markanın sahibi ancak Türk Ticaret Kanununun Haksız Rekabet hükümlerinden yararlanabilir.

Marka tescili marka sahibine 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre belgeli bir koruma sağlar. Marka tescili, markanın tescil edildiği mal ve/veya hizmetler kapsamında üçüncü kişiler tarafından markanın izinsiz kullanımına karşı çok güçlü yaptırımlar uygulanmasını sağlar.

Marka tescili, yapılan resmi bir başvurunun üçüncü kişilerin görüş ve itirazlarına açılması, tescil ile ilgili bilgilerin yayınlanması nedeniyle, marka sahibinin markasına yatırım yapmasında güvence verir.

Tescilsiz marka sahibinin, tescilli marka sahibine karşı, önceki fiili kullanıma dayalı hak sahipliği mahkeme kararı ile kararlaştırılıncaya kadar, herhangi bir hak ileri sürmesi söz konusu değildir.

Tescil Süreci

 Markanın tescili için başvurulacak resmi kurum, Türk Patent Enstitüsü'dür. Şekli şartlar açısından bu Enstitüde incelenen ve bu aşamayı geçen başvurular aylık olarak yayınlanan Resmi Marka Bültenlerinde yayımlanarak, üçüncü kişilerin itirazlarına açılmaktadır. Yayın tarihinden itibaren üç (3) aylık süre sonunda herhangi bir itiraz ile karşılaşmayan veya itirazların uygun bulunmadığı başvurular hakkında tescil kararı verilmekte, tescil belgesi düzenleme ücretinin ödenmesi ile marka tescil edilmektedir. Ve tescil belgesi TPE tarafından düzenlenerek başvuru sahibine gönderilmektedir. Bu süre yaklaşık olarak 9-12 ay kadar sürebilmektedir.

Tescil Maliyeti

Uluslararası antlaşmaları dayalı olarak oluşturulmuş marka sınıf listeleri bulunmaktadır. Bu liste dünyanın her yerinde standart olup, mallar için 34 ve hizmetler için 11 olmak üzere toplam 45 sınıf mevcuttur. Marka tescilinin maliyeti , tescil edilecek sınıf sayısı ile orantılıdır.

Marka Yenileme

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre; bir marka tescili on yıl süre ile koruma sağlar. Korumanın devamı markanın her on yılda bir yenilenmesi ile süresiz sağlanabilir. Markanızın yenilenme işlemi tescil tarihinden sonraki onuncu yılda, koruma süresinin bitiş tarihinden önceki altı (6) ay içinde veya koruma süresinin bitiş tarihinden sonraki altı (6) ay içinde, ek bir resmi ücret ödenerek, yapılabilir. 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK Hükümleri uyarınca, yukarıda belirtilen süreler içinde yenilenmeyen markaların sicil kaydı silinir, tescilin sağladığı haklardan yararlanılamaz ve doğal olarak üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Yenileme işlemini MAKRO PATENT ile hızlı ve eksiksiz gerçekleştirmek için tıklayınız.

Değişiklikler

Marka sahibi ile ilgili tüm değişiklikler (adres, nev'i, unvan, veraset ve intikal, birleşme) marka siciline kayıt edilerek yayınlanır.

  • Devir
  • Lisans
  • Adres Değişikliği
  • Unvan Değişikliği
  • Şirket Birleşmesi
  • Veraset ve İntikal

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder